EXPERTISE


KEY AREAS

De Praktijk van Steins Bisschop & Schepel

 

Ons kantoor is gespecialiseerd in ondernemingsrecht in brede zin. Wij bewegen ons ook op andere rechtsgebieden, als zaken gerelateerd zijn aan het brede ondernemingsrecht.

 

Ondernemingen maken afspraken. Met andere ondernemingen. Met consumenten. Met medewerkers. Belangrijk is dat we deze afspraken goed vastleggen. Helder, eenduidig en juridisch waterdicht. Maar vooral kloppend met de bedoeling van partijen. Ook het proces dat aan de ondertekening voorafgaat, is belangrijk. Want dan spreken partijen af wie welke risico’s voor zijn rekening neemt. Doen we dat zorgvuldig, dan is er later minder kans op conflicten.

 

Wij schrijven en beoordelen contracten. En we helpen cliënten bij de onderhandeling over contracten. Dat vergt dat wij goed luisteren, doorvragen en scherp formuleren. En natuurlijk de onderneming door en door begrijpen. Daar staan wij voor.

 

Voorbeelden van contracten waarvoor u bij ons terecht kunt:

Kortom, voor elke situatie het juiste contract.

 

Aandeelhoudersovereenkomsten

In een aandeelhoudersovereenkomst staan afspraken tussen aandeelhouders. Over dividendbeleid, toetreding en uittreding van aandeelhouders, financiering, (gezamenlijke) verkoop van de onderneming etcetera.

 

Duidelijke en werkbare afspraken tussen de aandeelhouders zijn van cruciaal belang voor de governance en continuïteit van de onderneming. Ons kantoor heeft heel veel aandeelhoudersovereenkomsten opgesteld. Het is een van onze specialismen.
Over aandeelhoudersovereenkomsten wordt regelmatig geprocedeerd. Ook door ons kantoor. De kennis en ervaring die wij in dat soort procedures hebben opgedaan, brengen we in bij het opstellen van nieuwe aandeelhoudersovereenkomsten. Dat voorkomt veel ellende.

 

Overnamecontracten

Bij de overname van een onderneming gaat het vaak over méér dan de prijs en de levering. Een breed scala van onderwerpen kan aan de orde komen.

 

De onderhandelingen rond een overname gaan vaak ook over garanties, personeel, uitgestelde betaling, non-concurrentie, fiscale zaken – en nog veel meer. Alle afspraken vinden uiteindelijk hun weg naar het overnamecontract. Ons kantoor heeft veel ervaring in het onderhandelen over zulke afspraken. En met het nauwkeurig vastleggen daarvan.

 

Bestuursreglementen

Bestuurders van een vennootschap zijn samen verantwoordelijk voor het bestuur. De taken in het bestuur kunnen ze onderling verdelen. Goed bestuur is gebaat bij een duidelijke taakverdeling. Bestuurders leggen hun taakverdeling vast in het bestuursreglement.

 

Een bestuursreglement helpt niet alleen bij het scheppen van een heldere taakverdeling. Het reglement kan ook een rol spelen bij het afbakenen van de hoofdelijke aansprakelijkheid van individuele bestuurders. Bestuurders kunnen daar immers op worden aangesproken. Daarnaast kunnen bestuurders in het reglement afspreken hoe vaak ze vergaderen en wat ze tijdens hun vergaderingen bespreken.