EXPERTISE


KEY AREAS

De Praktijk van Steins Bisschop & Schepel

 

Ons kantoor is gespecialiseerd in ondernemingsrecht in brede zin. Wij bewegen ons ook op andere rechtsgebieden, als zaken gerelateerd zijn aan het brede ondernemingsrecht.

 

Bestuurders moeten zich geregeld afvragen of de governance van de onderneming nog genoeg waarborgen biedt voor goed bestuur. Er kan immers sprake zijn van ontwikkelingen in de markt, verschil van inzicht tussen stakeholders of overnameplannen. Waar nodig kaarten wij deze onderwerpen proactief aan. Als het niet te vermijden is, loodsen wij onze cliënten door juridische procedures gericht op herstel van goed bestuur van ondernemingen.

 

Aandeelhouders

Wij zijn gespecialiseerd in het regelen van de verhoudingen tussen aandeelhouders onderling en tussen aandeelhouders en de onderneming. Dat kan gaan om ondernemingen met persoonlijk betrokken aandeelhouders, zoals een familiebedrijf. Of om joint ventures of ondernemingen waarin financiële participanten een belang hebben. “Je moet het dak repareren als de zon schijnt.” Dat doen wij; we handelen proactief. Als het nodig is, treden we op in procedures om geschillen op te lossen.

 

Start-ups

Op startende ondernemers komen veel vragen af. Over rechtsvorm, de governance, financiering, contracten, wetgeving en intellectuele eigendom. Met zulke vragen bent u bij ons aan het goede adres. We kennen de valkuilen tijdens de startfase. Daar kunnen we praktisch en efficiënt op inspelen.

Juridische zaken meteen goed regelen voorkomt problemen later. Waar nodig bieden we u toegang tot onze contacten in de zakelijke dienstverlening. Wij helpen u ook door het maken van tariefafspraken. Zo maakt u een vliegende start met uw onderneming.

 

En natuurlijk doen we nog veel meer op het gebied van governance.