EXPERTISE


KEY AREAS

De Praktijk van Steins Bisschop & Schepel

 

Ons kantoor is gespecialiseerd in ondernemingsrecht in brede zin. Wij bewegen ons ook op andere rechtsgebieden, als zaken gerelateerd zijn aan het brede ondernemingsrecht.

 

Wij hebben veel ervaring – en succes – met gedingen voor de Ondernemingskamer en andere instanties. Geschillen tussen aandeelhouders leiden vaak tot procedures. Het voeren van zulke procedures om de belangen van onze cliënten te behartigen is een kerncapaciteit van ons kantoor.

 

Casus – Aandeelhoudersgeschil in familiebedrijf

 

Het familiebedrijf wordt geleid door de drie kleinzonen van de oprichter. Zij zijn neven van elkaar, en zowel aandeelhouder als bestuurder. De onderlinge verstandhouding tussen de drie neven is slecht. Uiteindelijk ontslaat de vergadering van aandeelhouders een van de drie bestuurders.

 

Het ontslagbesluit is geldig. Toch ziet Steins Bisschop & Schepel goede grond om de beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan te vechten. De ontslagen neef wil niet opnieuw aan het werk in het bedrijf. Daarvoor zijn de verhoudingen te erg verstoord. Tijdens de procedure komen de drie neven tot het besef dat een voortzetting in deze vorm niet in het belang van de onderneming is. In samenwerking met een financieel adviseur verkopen ze de vennootschap. Daarmee krijgt het bedrijf weer een toekomst. De ontslagen neef verzilvert zijn investering in het bedrijf.

 

 

CASUS – De huilende schilderijen

 

Schilderijen die Frank van Hemert rond 1993 maakte met zijn lievelingskleur zijn onherstelbaar beschadigd. Op mysterieuze wijze werd de roze verf na ongeveer zeven jaar weer vloeibaar. De schilderijen gingen druipen. De schade voor de kopers van de schilderijen van Frank van Hemert is groot, maar de schade voor Frank van Hemert zelf is nog groter: zo staat zijn reputatie op het spel.


In 2002 is door Frank van Hemert een rechtszaak tegen de verffabrikant gestart. De verffabrikant ontkende aansprakelijkheid, maar ook het Gerechtshof heeft in februari 2015 bepaald dat de verffabrikant aansprakelijk is voor de door Frank van Hemert geleden schade. De omvang van de schade moet nog vastgesteld te worden. De zaak is bij het Gerechtshof voor Frank van Hemert behandeld door Maarten Schepel.