NEWS


SUBJECTALL Contracts (6)Governance (18)Litigation (17)Other (9)Transactions (1)
19/05/2017

INTERIMDIVIDEND ZONDER AANDEELHOUDERSBESLUIT? ONVERSCHULDIGDE BETALING

Het Hof Den Haag gaf recent haar oordeel over de uitkering van interimdividend. De aandeelhouders hadden geen besluit tot het […]LEES VERDER
01/05/2017

UDINKSCHEPEL ADVOCATEN IN ONDERNEMEND NEDERLAND

UdinkSchepel Advocaten was onlangs te zien in een uitzending van Ondernemend Nederland op RTL 7. Maarten Schepel gaf tips aan […]LEES VERDER
26/04/2017

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE RECHTSPERSOON-BESTUURDER EN ONRECHTMATIGE DAAD

Op 17 februari 2017 heeft de Hoge Raad een arrest (ECLI:NL:HR:2017:275) gewezen over de vraag of art. 2:11 BW ook […]LEES VERDER
21/03/2017

DE OK-BESTUURDER: BAS STEINS BISSCHOP IN BNR’S JURIDISCHE ZAKEN

Onlangs sprak Bas Steins Bisschop in BNR’s Juridische Zaken over de OK-bestuurder. Het geschil tussen de aandeelhouders van ZED+ was […]LEES VERDER
16/03/2017

PPG’S BOD OP AKZO NOBEL: BAS STEINS BISSCHOP OP BLOOMBERG

Bas Steins Bisschop gaf onlangs via Bloomberg commentaar op beschermingsconstructies in het kader van het openbare bod van PPG op […]LEES VERDER
16/03/2017

RECHTSVERWERKING & ENQUêTERECHT

Of rechtsverwerking ook toepassing vindt in het enquêterecht was nog niet beslist. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 11 […]LEES VERDER
09/03/2017

ZED+ EN DE TOETSING VAN HET OPTREDEN VAN DE OK-BESTUURDER

De Ondernemingskamer (OK) heeft op 18 januari 2017 in de ZED+-kwestie een uitspraak (ECLI:NL:GHAMS:2017:92) gedaan waarin onder meer aan de […]LEES VERDER
15/02/2017

FUSIE STEINS BISSCHOP & SCHEPEL EN UDINK ADVOCATEN

Per 15 februari 2017 gaan de advocatenkantoren Steins Bisschop & Schepel en Udink Advocaten samen onder de naam UdinkSchepel Advocaten. […]LEES VERDER
21/12/2016

IEDERE BELANGHEBBENDE MAG DE RECHTBANK VRAGEN DE BESTUURDER VAN EEN STICHTING TE ONTSLAAN. WIE IS BELANGHEBBENDE?

Een stichting heeft meestal maar één orgaan; dat is het bestuur. Iedere belanghebbende kan bij de rechtbank een verzoek tot […]LEES VERDER
19/12/2016

AANDEELHOUDERSOVEREENKOMSTEN

Op 15 december 2016 heeft Rogier Wolf wederom postacademisch onderwijs over aandeelhoudersovereenkomsten gegeven aan advocaten en juristen, die zich in […]LEES VERDER
04/12/2016

VERHUURDER DIE WORDT GECONFRONTEERD MET SPLITSENDE HUURDER. WAT NU MET DE 403-VERKLARING?

In een zaak over een verhuurder van een winkelpand deed het Hof Amsterdam op 7 juni 2016 uitspraak (ECLI:NL:GHAMS:2016:2159). De […]LEES VERDER
25/11/2016

WANNEER ZIJN BESTUURDERS EN AANDEELHOUDERS AANSPRAKELIJK WANNEER ZIJ EEN VORDERING ONBETAALD LATEN EN WEL DIVIDEND UITKEREN?

Deze vraag speelde in de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 16 maart 2016 ECLI:NL:RBGEL:2016:1778. De vergadering van aandeelhouders nam […]LEES VERDER
25/11/2016

SNS REAAL EN HAAR ACHTERGESTELDE VORDERINGEN. WAT IS ACHTERGESTELD?

Schuldeisers worden in principe gelijk behandeld. Hun vorderingen zijn volgens de wet gelijk in rang. Partijen kunnen afspreken dat een […]LEES VERDER
17/11/2016

CURSUS CONFLICTEN IN DE VENNOOTSCHAP

Conflicten in de Vennootschap. Dat was het thema van de postacademische cursus die Rogier Wolf samen met Christian van Megchelen […]LEES VERDER
17/11/2016

CERTIFICERING VAN AANDELEN IN DE BV EN HET (WETTELIJK) PANDRECHT

Bij certificering van aandelen in de BV speelt de al dan niet toekenning van vergaderrecht een rol. In zijn bijdrage […]LEES VERDER
26/10/2016

VERKOOP VAN AANDELEN, BEDROG EN DE VERJARINGSTERMIJN

Een koper van aandelen wordt door de verkoper bedrogen. De koper moet de vordering tot betaling van schadevergoeding op grond […]LEES VERDER
14/10/2016

NOTARIëLE VERKLARING OVER KAPITAALSVEREISTE IN UITKOOPPROCEDURES: VEREISTEN?

Aan welke eisen moet een notariële verklaring over het kapitaalsvereiste bij uitkoopprocedures voldoen? De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam (OK) […]LEES VERDER
13/10/2016

CERTIFICERING VAN AANDELEN EN TOESTEMMING VAN DE ECHTGENOOT VOOR BORGTOCHT

Bij certificering van aandelen is soms de vraag of de certificaathouder (de ondernemer) alleen of met zijn medebestuurder de ‘meerderheid […]LEES VERDER
10/10/2016

AFSTAND DOEN VAN AANDEELHOUDERSRECHTEN

In WPNR 2016/7115 gaat Rogier Wolf in op de vraag of aandeelhouders in een aandeelhoudersovereenkomst afstand kunnen doen van de […]LEES VERDER
10/10/2016

DE GRAAFSCHAP: HET EREDIVISIE-KORT GEDING

  FC Twente mocht uiteindelijk van de KNVB toch in de Eredivisie blijven. De Graafschap was daar niet blij mee, […]LEES VERDER
04/07/2016

UITKERING VAN DIVIDEND EN GOEDKEURING VAN DEZE UITKERING

In de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 16 maart 2016 (ECLI:NL:RBGEL:2016:1758) komt de vraag aan de orde of de […]LEES VERDER
04/07/2016

BEëINDIGING VAN AANSPRAKELIJKHEID UIT EEN 403-VERKLARING

Als een moedervennootschap voor haar dochter niet apart een jaarrekening wil publiceren, dan kan zij een 403-verklaring afleggen. Deze verklaring […]LEES VERDER
15/06/2016

DE BESTUURDER VERSUS DE CURATOR IN EEN AANSPRAKELIJKHEIDSPROCEDURE: WIE MOET AANTONEN HOE HET FAILLISSEMENT IS VEROORZAAKT?

De hoofdelijke aansprakelijkheid van een bestuurder voor het tekort in de boedel van de failliete vennootschap blijft een actueel onderwerp. […]LEES VERDER
17/05/2016

IS AFWIJKING VAN DE WET DEREGULERING BEOORDELING ARBEIDSRELATIES (DBA) MOGELIJK?

Per 1 mei 2016 de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) ingevoerd. De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is afgeschaft, zie dit […]LEES VERDER
13/05/2016

AANDEELHOUDERSGESCHILLEN: WAT KUNT U DOEN ALS SAMENWERKING VERANDERT IN TEGENWERKING?

Als ondernemer kunt u allerlei samenwerkingsverbanden aangaan. In dat geval zijn meerdere partijen betrokken bij de onderneming. Helaas verloopt niet […]LEES VERDER
10/05/2016

HET STEMRECHTLOZE AANDEEL MET ‘SLECHTS’ EEN RECHT OP UITKERING VAN HET OVERSCHOT NA VEREFFENING.

In het tijdschrift Ondernemingsrecht 2016/52 is de bijdrage ‘Het stemrechtloze aandeel met ‘slechts’ een recht op uitkering van het overschot na vereffening’ van Rogier […]LEES VERDER
28/04/2016

VOOR EEN GOEDE SAMENWERKING IS EEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST ESSENTIEEL

Ondernemers werken op allerlei manieren met elkaar samen. Zo kunt u met andere ondernemers aandelen houden in een gezamenlijke vennootschap. […]LEES VERDER
14/04/2016

ELEKTRONISCH DEPONEREN VAN UW JAARREKENING: WANNEER WORDT DIT VOOR UW ONDERNEMING VERPLICHT?

Ook binnen het jaarrekeningenrecht wordt een digitaliseringslag gemaakt. De wetgever gaat het elektronisch deponeren van de jaarrekening bij de Kamer […]LEES VERDER
08/04/2016

EINDIGT DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR RECHTSHANDELINGEN UIT OPRICHTINGSFASE DOOR BEKRACHTIGING?

Kan een bestuurder de rechten en verplichtingen voor rechtshandelingen die zijn verricht voordat de vennootschap is opgericht, afwentelen op de […]LEES VERDER
08/04/2016

BAS STEINS BISSCHOP REAGEERT OP HERZIENING CORPORATE GOVERNANCE CODE

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft op 11 februari 2016 voorstellen gepresenteerd om de Nederlandse Corporate Governance Code te […]LEES VERDER
18/03/2016

AANDEELHOUDERSOVEREENKOMSTEN

Op 10 maart 2016 heeft Rogier Wolf postacademisch onderwijs over aandeelhoudersovereenkomsten gegeven aan advocaten en juristen, die zich in hun […]LEES VERDER
17/03/2016

KLOKKENLUIDERSREGELING VOOR GROTERE ORGANISATIES VERPLICHT – BENT U ER KLAAR VOOR?

Op 1 maart 2016 is het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders aangenomen door de Eerste Kamer. Als binnen uw organisatie meer […]LEES VERDER
16/03/2016

PUBLICATIE VAN DE VEREENVOUDIGD VASTGESTELDE JAARREKENING EN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

In de bijdrage Perikelen rond de vaststelling en publicatie van de jaarrekening en aansprakelijkheid in het kader daarvan gaan prof. mr. […]LEES VERDER
11/03/2016

BAS STEINS BISSCHOP IN HET LEADING MEN ONDERNEMINGSRECHT-MAGAZINE

Bas Steins Bisschop staat in de maart-2016-editie van het Leading Men Ondernemingsrecht-magazine van de Academie voor de Rechtspraktijk centraal. Bas […]LEES VERDER
02/03/2016

DE TERMIJN VOOR HET OPMAKEN EN PUBLICEREN VAN DE JAARREKENING WIJZIGT

De Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening is recent in werking getreden. De wet brengt verschillende wijzigingen in het jaarrekeningenrecht mee. Graag wijzen […]LEES VERDER
25/02/2016

HET CERTIFICAAT VAN AANDEEL IN DE BV

In het WPNR 2016 (7093) is de bijdrage (klik hier) Het certificaat van aandeel in de BV van Rogier Wolf verschenen. Met de […]LEES VERDER
05/02/2016

VAR WORDT WET DBA

Op 2 februari 2016 stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA). Dat heeft tot gevolg […]LEES VERDER
22/10/2015

MAZARS MASTERCOURSE: ONTWIKKELINGEN IN DE FLEX-BV

Bas Steins Bisschop en Rogier Wolf hebben op 6 oktober 2015 een bijdrage geleverd aan de Mazars Mastercourse. Bas en […]LEES VERDER
20/10/2015

AANSPRAKELIJKHEID UIT EEN 403-VERKLARING: ACHTERSTELLING EN KWIJTING

Een moedervennootschap kan zich met een verklaring als bedoeld in artikel 2:403 BW hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de uit rechtshandelingen […]LEES VERDER
21/09/2015

HERROEPING ONTBINDINGSBESLUIT VAN EEN BV

De rechtbank Amsterdam heeft onlangs een uitspraak gedaan over de herroeping van een ontbindingsbesluit van een BV (ECLI:NL:RBAMS:2015:3985). Dit is […]LEES VERDER
18/09/2015

ROGIER WOLF IN HET THE SPECIALISTS ONDERNEMINGSRECHT-MAGAZINE

Rogier Wolf staat in de augustus 2015-editie van het The Specialists Ondernemingsrecht-magazine van de Academie voor de Rechtspraktijk centraal. Rogier vertelt over […]LEES VERDER
17/09/2015

LISETTE VAN DER GUN EN SOPHIE PRINS: SPECIALISATIEOPLEIDING ONDERNEMINGSRECHT CUM LAUDE AFGEROND

Lisette van der Gun en Sophie Prins hebben op 16 september 2015 de postacademische specialisatieopleiding Ondernemingsrecht allebei cum laude afgerond. […]LEES VERDER
20/08/2015

CONCURRENTIEBEDING IN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD

Een concurrentiebeding is sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 januari 2015 alleen toegestaan in arbeidsovereenkomsten […]LEES VERDER
20/07/2015

BEËINDIGING VAN SAMENWERKING TUSSEN PARTNERS VAN EEN ONDERNEMING: ENKELE AANDACHTSPUNTEN

Bent u of wordt u partner in een onderneming? Let er dan op dat een zorgvuldige regeling wordt afgesproken voor […]LEES VERDER
20/07/2015

LEADING MEN ONDERNEMINGSRECHT

Bas Steins Bisschop heeft op 10 juli 2015 deelgenomen aan de uitzending Leading Men Ondernemingsrecht van de Academie voor de Rechtspraktijk. […]LEES VERDER
04/06/2015

LESSEN UIT GEPRIVATISEERDE KPN VOOR TE PRIVATISEREN ABN

Beschermingsconstructies zijn op dit moment weer onderwerp van discussie. Een korte samenvatting van de historie is dat tot ongeveer het einde […]LEES VERDER
20/05/2015

TERZIJDESTELLING STATUTAIRE BLOKKERINGSREGELING

De Rechtbank Amsterdam wijst in haar beschikking van 13 november 2014 (ECLI:NL:RBAMS:2014:7725) een verzoek tot terzijdestelling van een statutaire blokkeringsregeling […]LEES VERDER
25/03/2015

RECHTERLIJK INGRIJPEN IN AFSPRAKEN TUSSEN AANDEELHOUDERS

Vaak worden in een aandeelhoudersovereenkomst specifieke regelingen tussen aandeelhouders vastgelegd. In twee recente uitspraken heeft de rechter onlangs bepaalde onderdelen […]LEES VERDER

BACK TO TOP